Tri myfyriwr yn eistedd ar y wal yn y cwad mewnol, Prif Adeilad y Brifysgol

Lleoedd Clirio ar gael ar gyfer mis Medi yma

Efo canlyniadau? Gwnewch gais nawr

Disgwyl canlyniadau? Cofrestrwch eich diddordeb

Diwrnod Agored, Dydd Sadwrn, 17 Awst

YMCHWIL SY'N ARWAIN Y BYD

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i wella ein cyd-ddealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas.

[0:00] Prifysgol ŷ԰Ƭ,

[0:03] yn bwerdy ymchwil

[0:06] sy'n ysgogi newid.

[0:08] Mae ein darganfyddiadau yn llunio'rbyd heddiw gyda ffocws ar

[0:11] gynaliadwyedd,

[0:13] diogelu'r amgylchedd,

[0:17] adfywio iechyd cymdeithas ar ôl y pandemig,

[0:19] a hyrwyddo bywiogrwydd economaidd,cymdeithasol, dwyieithog a diwylliannol.

[0:28] O wella iechyd a lles,

[0:32] i ddatblygu'er economi 5G byd-eang.

[0:34] a chanfod atebion ynni i'r dyfodol.

[0:37] Gweithio mewn partneriaeth â llunwyr polisi,diwydiant, busnesau a chymunedau

[0:42] datblygu Ysgol Feddygol Gogledd Cymru

[0:45] i hyfforddi meddygon yfory

[0:48] Cefnogi'r sector Gwyddorau Bywyd

[0:52] ac ymchwil perfformiad dynolmewn Gwyddorau Chwaraeon

[0:55] Mae ymchwil Covid-19 ŷ԰Ƭ yn llywio penderfyniadau polisi Iechyd Cyhoeddus.

[0:59] yn sefydlu rhwydwaith epidemioleg dwrgwastraff cyntaf y DU i olrhain cyfraddau heintiau.

[1:02] a pharatoi ar gyfer pandemig yn y dyfodol.

[1:09] Mae ŷ԰Ƭ yn datblygu technolegau agwytnwch ym maes ynni niwclear a meddygaeth,

[1:13] trwy ein Sefydliad Dyfodol Niwclear blaenllaw.

[1:18] Mynd i'r afael â newid Hinsawdd

[1:19] gydag ymchwil i ynni carbon isel.

[1:22] Ymdrin ag un o faterion amylcheddol mwyaf y blaned

[1:25] gwastraff plastig a gorddefnyddio plastigau untro

[1:29] a gwarchod yr amrywiaeth o rywogaethau ac ecosystemau

[1:32] trwy ymchwil cadwraeth bioamrywiaeth.

[1:37] Mae ein hymchwil ar Gymru, y Gymraeg a sgiliau ieithyddol

[1:40] yn ysbrydoli cenedl ddwyieithog fywiog.

[1:45] Mae ein darganfyddiadau yn llywio addysgu

[ 1:49] gan alluogi myfyrwyr i ddysgu amymchwil mewn amser real

[1:53] Mae ein hymchwilwyr yn rhannu ethos sy'n croesawu

[1:55] dewrder

[1:56] uniondeb

[1:57] cydweithio

[1:58] hyder

[1:59] ac ymddiriedaeth

[2:01] gydag agwedd fyd-eang

[2:03] sy'n ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

[2:06] Ymchwil

[2:07] wrth wraidd ein gwaith

[2:08] Ers 1884

badge showing that ŷ԰Ƭ is the winner of a Queen's Anniversary Prize

CYDNABYDDIAETH FRENHINOL: GWOBR PEN-BLWYDD Y FRENHINES

Rydym wedi ennill Gwobr Pen-blwydd y Frenhines 2023. Rhoddir gwobr i gydnabod cyfraniadau eithriadol i’r genedl. Mae Prifysgol ŷ԰Ƭ wedi derbyn gwobr am waith ar ddatblygu system newydd ar gyfer gwyliadwriaeth iechyd y cyhoedd trwy ddadansoddi pathogenau niweidiol mewn dŵr gwastraff.

DOD O HYD I GWRS

Rydym yn cynnig cyrsiau yn y gwyddorau, celfyddydau, dyniaethau, busnes a'r gyfraith.

Gweld ein cyrsiau

[0:02] Lle eithriadol

[0:05] [DISGRIFIAD GWELEDOL] Logo Prifysgol ŷ԰Ƭ gyda golygfeydd o'r Brifysgol a'r ardal.

[0:10] Profiad eithriadol

[0:13] [DISGRIFIAD GWELEDOL] Merch yn ysgrifennu nodiadau yn ei llyfr

[0:15] Golygfeydd eithriadol

[0:19] Cymuned eithriadol

[0:22] [DISGRIFIAD GWELEDOL] Chwarae gitar mewn gig

[0:24] Prifysgol eithriadol

[0:26] I'r rhai sydd eisiau meithrin eu meddwl

[0:29] Croeso i Brifysgol ŷ԰Ƭ

[0:32] Y lle i chi gael

[0:33] meddwl, dychmygu, canfod, llwyddo, profi

[0:37] Darganfod yr eithriadol

[0:41] Ers 1884.

[0:43] www.bangor.ac.uk

Dau fyfyriwr yn cerdded a gwthio beic tu allan i'r Prif Adeilad

Dewch i brofi ŷ԰Ƭ

Nid yn unig ein bod yn cynnig addysg rhagorol a phrofiadmyfyrwyr heb ei ail, ond mae gennymhefyd gymuned myfyrwyr fywiog, gyfeillgar ac amrywiol wedi'i lleoli yn y lleoliad mwyaf syfrdanol rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Rhithdeithiau

Dewch i weld sut le yw Prifysgol ŷ԰Ƭ a beth sydd gan ein myfyrwyr presennol i'w ddweud.

Dyddiau Agored

Ymunwch â ni ar un o'n Dyddiau Agored er mwyn dysgu mwy am y Brifysgol a holi ein staff am astudio a bywyd ein myfyrwyr.

Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Dewiswch y cwrs perffaith

Mae ein haddysg o'r safon uchaf a'n hymchwil o'r radd flaenaf.

Ymchwil sy'n arwain y byd

Mae ein hymchwil arloesol yn atgyfnerthu ein cwricwlwm sy'n newid yn barhaus ac yn helpu i wella ein cyd-ddealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?