Wedi鈥檌 sefydlu yn 1884, mae Prifysgol 欧美性爱片 heddiw yn sefydliad ffyniannus, blaengar sy'n cynnig cyfleoedd rhagorol.聽Mae tua 10,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y Brifysgol, gyda staff dysgu wedi eu lleoli o fewn deg o ysgolion academaidd.

2il

o ran prifysgolion gorau yng Nghymru

Adolygiadau Student Crowd 2023

5 Uchaf

o brifysgolion y Deyrnas Unedig

WhatUni? Student Choice Awards, 2022

Myfyriwr yn gwneud nodiadau mewn darlith

Y Brifysgol

Wedi鈥檌 sefydlu yn 1884, mae gan Brifysgol 欧美性爱片 draddodiad hir o ragoriaeth academaidd ac mae鈥檔 mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran profiad myfyrwyr.

Myfyrwyr yn gweithio yn Llyfrgell Shankland, Y Prif Adeilad, gyda ffenestri gwydr lliw yn y cefndir

Ysgolion Academaidd a Cholegau

Mae gweithgareddau academaidd y Brifysgol wedi eu trefnu o fewn tri choleg a deg o ysgolion academaidd.

Myfyrwyr yn cerdded trwy cwad Prif Adeilad y Celfyddydau

Gwasanaethau a Chyfleusterau

Porwch y rhestr o'n Gwasanaethau a聽Chyfleusterau.

Myfyrwyr gwirfoddol yn helpu pobl ar y cyfrifiadur

Gweithio gyda'r gymuned

Mae Prifysgol 欧美性爱片 yn ymwybodol o'r cysylltiad arbennig rhwng y sefydliad a'r ardal yr ydym wedi'n lleoli ynddi ac rydym yn gweithio gyda'r gymuned leol i godi dyheadau a gwella ansawdd bywyd.

Them芒u Strategol y Brifysgol

Cydnabyddir聽Prifysgol 欧美性爱片 yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer portffolio amrywiol ac mae ein them芒u strategol yn adlewyrchu hyn.

Them芒u Strategol y Brifysgol

Cydnabyddir聽Prifysgol 欧美性爱片 yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer portffolio amrywiol ac mae ein them芒u strategol yn adlewyrchu hyn.

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae gan Brifysgol 欧美性爱片 draddodiad llwyddiannus o gydweithio gyda busnesau a'r gymuned. Rydyn ni'n ymroi i'n r么l hanfodol ym mywyd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd yr ardal. Rydyn ni'n anelu at archwilio'r posibiliadau o gydweithio gyda sefydliadau a phartneriaid yng Nghymru, Prydain ac yn rhyngwladol 芒'r bwriad i gryfhau a chynyddu llwyddiant ein haddysgu a'n gwaith ymchwil.

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?