Tri myfyriwr yn cerdded ar y traeth

Pam astudio ym Mangor?

Ymunwch 芒 ni yn ein cymuned glos a chefnogol sydd yn gwneud astudio'n academaidd yn gyffrous a boddhaus.

Astudio ym Mangor

Manteisiwch ar ein ystod eang a thrawiadol o adnoddau, yn cynnwys casgliad cynhwysfawr o lyfrau a chylchgronnau yn ein llyfrgelloedd; dros 1000 o gyfrifiaduron i'w defnyddio mewn ystafelloedd pwrpasol sydd ar agor 24 awr y dydd, gofodau dysgu cymdeithasol, llong ymchwil 'Prince Madog', labordai o'r radd flaenaf a sganiwr fMRI.聽聽

Cyfleusterau

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?