Pam astudio ym Mangor?

Cyfleusterau Dysgu ac Addysgu

Yn ogystal 芒'n hardaloedd dysgu, ystafelloedd TG, labordai a llyfrgelloedd, mae gennym hefyd ardd fotaneg, amgueddfa a llong ymchwil ein hunain. 聽

CEFNOGI EICH ASTUDIAETHAU

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn gallu eich cynghori ar faterion聽ariannol, eich helpu i ddod o hyd i d欧聽preifat cefnogaeth anabledd a dyslecsia a chynnig cefnogaeth聽iechyd meddwl. Maent hefyd yn darparu gwasanaeth cwnsela.

Canolfan Cefnogi Myfyrwyr

Cefnogaeth Addysgu

Mae'r Ganolfan Sgiliau Astudio yn darparu amrywiaeth o gymorth聽sydd wedi'i gynllunio i'ch galluogi chi i wneud y gorau o'ch astudiaethau academaidd.

Canolfan Sgiliau Astudio

Arweinwyr Cyfoed

Mae ein Arweinwyr Cyfoed, sydd yn fyfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn, ar gael i'ch helpu o'r funud yr ydych yn cyrraedd y Brifysgol ac yn eich cefnogi wrth i chi ymgartrefu.聽

Darganfod Mwy

Tiwtor Personol

Byddwch hefyd yn cael Tiwtor Personol, a fydd yn gyswllt i chi ar gyfer unrhyw faterion sydd yn codi yn ymwenud 芒'ch cwrs ac yn cynnig cefnogaeth drwy gydol eich astudiaethau.

Darganfod mwy

BYWYD MYFYRWYR CYMRAEG

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, gyda Undeb Myfyrwyr Cymraeg 欧美性爱片 yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol i'ch diddannu. Mae mwy o fyfyrwyr yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mangor nag yn unrhyw un o鈥檙 prifysgolion eraill yng Nghymru felly mae'r iaith yn rhan naturiol o'ch bywyd fel myfyriwr.

Neuadd Breswyl Alaw ym Mhentref Ffriddoedd

Sicrwydd o lety mewn neuaddau o safon

Bydd ein neuaddau preswyl yn teimlo fel eich cartref newydd ymhen dim, ac mae'r ddau bentref myfyrwyr o fewn pellter cerdded o brif adeiladau'r Brifysgol.聽

Rydym yn聽sicrhau聽llety i holl israddedigion, llawn amser y flwyddyn gyntaf sy鈥檔 cychwyn eu cwrs fis medi, yn gwneud cais聽o fewn yr adegau priodol ac yn nodi 欧美性爱片 fel eu Dewis Cadarn.

Mae cost y聽neuaddau hefyd yn cynnwys aelodaeth o聽Campws Byw a'r gampfa.聽

Cafodd ein neuaddau y 3ydd safle yn y DU yng ngwobrau WhatUni? Student Choice yn 2019 a 2022 .

Lleoliad heb ei ail聽

Myfyriwr mewn caiac ar Lyn Padarn yn Llanberis

Mae聽lleoliad 欧美性爱片聽鈥 yn agos at y mynyddoedd a鈥檙 m么r - wedi cael ei ddisgrifio fel 鈥榶 lleoliad prifysgol gorau yn y DU鈥. Ond mae 欧美性爱片 yn fwy na phrydferth, mae'n cynnig cyfle gwych i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Eryri, yn cynnwys y wifren wib gyflymaf yn Ewrop.

Ein Lleoliad

Clybiau a chymdeithasau聽

Aelodau o d卯m p锚l-fasged merched yn ystod g锚m yng Nghanolfan Brailsford

Cafodd ein clybiau a chymdeithasau yr ail safle ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni? Student Choice 2020 a chawsom ein enwi yn y 10 uchaf yn y DU yn 2022. Gyda dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael - i gyd am ddim i ymuno 芒 nhw -rydych yn siwr o ddod o hyd i glwb sy'n eich siwtio chi, beth bynnag yw eich diddordebau.

Clybiau a Chymdeithasau

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?