Prentisiaethau Gradd

Gallwch ennill gradd ac aros mewn cyflogaeth

Sut mae Prentisiaeth Gradd yn gweithio?

Ar y cwrs hwn mae myfyrwyr yn gweithio am bedwar diwrnod yr wythnos gyda鈥檜 cyflogwr. C芒nt eu rhyddhau i astudio am ddiwrnod a gyda鈥檙 nos yn y coleg, ac yna yn y brifysgol. Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf byddwch yn astudio yng Ngr诺p Llandrillo Menai neu Coleg Cambria, cyn symud i Brifysgol 欧美性爱片 am y flwyddyn ddiwethaf i gwblhau鈥檙 cymhwyster BSc. Byddwch yn graddio yn y diwedd gyda gradd o Brifysgol 欧美性爱片.

Y Costau

Caiff Prentisiaeth Gradd ei hariannu鈥檔 llawn, byddwch yn cael profiad gwaith gwerthfawr a gradd sy鈥檔 berthnasol i鈥檙 diwydiant heb ddim cost i chi!

MANTEISION

Dim Dyled! Arienir yn llawn.

Ariennir y cwrs yn llawn ac mae鈥檔 cyfuno holl fanteision gradd gonfensiynol heb yr anfanteision ariannol.

Ennill pres wrth ddysgu

Mae cyflogaeth Prentisiaid Gradd yn rhan o鈥檙 cwrs, sy鈥檔 golygu y byddwch yn ennill cyflog wrth astudio.

Cymhwyster y diwydiant

Mae鈥檙 cymhwyster hwn yn perthyn yn uniongyrchol i鈥檙 diwydiant, a bydd yn rhoi鈥檙 sgiliau angenrheidiol i weithwyr a chyflogwyr fedru llwyddo.

Sgiliau cyflogadwyedd

Mae Prentisiaeth Gradd yn fodd i fyfyrwyr wneud profiad gwaith ymarferol a datblygu gyrfa a chael cymhwyster academaidd.

Llun agos o law myfyriwr yn ysgrifennu nodiadau mewn llyfr nodiadau

Sut i wneud cais?

Cyflogwyr

Bydd angen i gyflogwyr gysylltu 芒 ni鈥檔 uniongyrchol i drafod y cyfleoedd sydd ar gael.听

Gweithwyr

Bydd angen bod y gweithwyr mewn cyflogaeth lawn amser neu ran amser (o leiaf 16 awr yr wythnos) yn y diwydiant TG a dylent gysylltu 芒 ni鈥檔 uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth.

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?