Cysylltwch â'r Tîm

CYSYLLTU Â NI

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â phynciau iechyd a lles penodol

iechydallesstaff@bangor.ac.uk

Enw Swydd ô E-bost Sianeli’r cyfryngau cymdeithasol
Yr Athro Andrew Edwards Dirprwy Is-ganghellor +44 1248 382537 a.c.edwards@bangor.ac.uk
Dr Jamie Macdonald Uwch Ddarlith mewn Ffisioleg Ymarfer Clinigol, Ysgol y Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol +44 1248 383272 j.h.macdonald@bangor.ac.uk @sportscimac
Natalie Chivers Curadur Gerddi Treborth +44 1248 382046 n.j.chivers@bangor.ac.uk
Steffan Griffith Dirprwy Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol +44 1248 388827 s.a.griffith@bangor.ac.uk
Deirdre McIntyre Pennaeth Bywyd Preswyl +44 1248 388496 d.mcintyre@bangor.ac.uk
Anna Quinn Rheolwr Prosiect Iechyd a Lles a.quinn@bangor.ac.uk
Gwen Sion Swyddog Cyfathrebu +44 1248 388421 gwen.sion@bangor.ac.uk
Sam Wallwork Rheolwr Gweithrediadau Chwaraeon s.wallwork@bangor.ac.uk
Mari Ellis Roberts Swyddog AD (Datblygu Staff) +44 1248 383867 mari.ellis-roberts@bangor.ac.uk
Phoebe Shanahan Cydlynydd Iechyd a Lles p.shanahan@bangor.ac.uk
Gian Fazey-Koven Pennaeth Cymorth a Lles Myfyrwyr +44 1248 383807 g.fazeykoven@bangor.ac.uk
Michele Lake Ymarferydd Iechyd Galwedigaethol +44 1248 382575 m.lake@bangor.ac.uk
Antony Halsall

Rheolwr y Coleg • Coleg y Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg

+44 1248 388786 a.halsall@bangor.ac.uk
Rachel Parry

Dirprwy Reolwr y Coleg • Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

+44 1248 388197 rachel.parry@bangor.ac.uk
Nia Wright Morgan

Dirprwy Reolwr y Coleg • Coleg y Gwyddorau Dynol

+44 1248 383730 n.wright-morgan@bangor.ac.uk
Lauren Beckett

Cyfarwyddwr Undeb y Myfyrwyr

l.beckett@bangor.ac.uk

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?