Prif Adeilad y Celfyddydau

Swyddfa鈥檙 Is-Ganghellor

Croeso i Swyddfa鈥檙 Is-ganghellor

Llyn o y Is-ganghellor Edmund Burke

"Rwy'n hynod falch o fod yn Is-ganghellor Prifysgol 欧美性爱片. Rydym yn bodoli i greu byd cynaliadwy a llewyrchus i fyw ynddo, ar gyfer ein planed, i'n gwlad ac unigolion ar draws cymunedau. Mae cynaliadwyedd yn werth craidd ac yn egwyddor arweiniol i'r Brifysgol, yn safle 15 yn y byd, am ein hymchwil enwog a'n hymrwymiad i ddiogelu'r amgylchedd.聽
Rydym hefyd yn Brifysgol ddwyieithog ymroddedig, sy鈥檔 ymfalch茂o yn ein treftadaeth a鈥檔 hiaith Gymreig. Mae Gogledd Cymru yn lle hynod o hardy i fyw a gweithio ynddo ac mae staff a myfyrwyr yma yn mwynhau profiad cyfoethog ac ansawdd bywyd. Mae Prifysgol 欧美性爱片 wedi ennill gwobrau, am brofiad myfyrwyr ac am ymchwil ac arloesedd blaengar, sy'n cael effaith bellgyrhaeddol, byd-eang.
Rwyf wedi ymrwymo i fwrw ymlaen 芒鈥檔 Strategaeth 2030 i sicrhau twf cynaliadwy, addysg ragorol, ymchwil ag effaith fyd-eang, a phrofiad rhagorol i fyfyrwyr, fel bod y Brifysgol yn cynnal ei r么l wrth greu byd iach a llewyrchus i fyw ynddo.鈥

Gyda gyrfa sy'n ymroddedig i addysg uwch a mynd ar drywydd rhagoriaeth academaidd, mae'r Athro Burke wedi dal swyddi uwch ym Mhrifysgol Nottingham, Prifysgol Stirling, Prifysgol y Frenhines Mary yn Llundain yn ogystal ag, yn fwyaf diweddar, ym Mhrifysgol Caerl欧r. Mae ganddo broffil ymchwil rhyngwladol nodedig mewn Ymchwil Gweithredol. Mae ei ymchwil yn ymchwilio i fethodolegau cefnogi penderfyniadau deallus mewn amgylcheddau cymhleth ac mae'n gorwedd ar ryngwyneb Cyfrifiadureg a Mathemateg.
Mae'n Gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol ac yn Llywydd y Gymdeithas Ymchwil Weithredol. Fel arweinydd sefydliadol, mae wedi dangos gweledigaeth strategol ac effeithiolrwydd gweithredol trwy yrru mentrau newydd, rheoli rhaglenni newid cymhleth a chynhyrchu twf sylweddol a chynaliadwy.

Prifysgol 欧美性爱片, 欧美性爱片, Gwynedd, LL57 2DG

Cysylltwch 芒 Ni

Prifysgol 欧美性爱片, 欧美性爱片, Gwynedd, LL57 2DG

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?