Effaith Ymchwil Prifysgol 欧美性爱片

Astudiaethau Achos REF 2021

REF 2021 - Deallusrwydd Artiffisial Emosiynol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 Deallusrwydd Artiffisial Emosiynol: Llywodraethu, Moeseg a Chymdeithas

Mae ein hymchwil ar 'Ddeallusrwydd Artiffisial Emosiynol' (eAI) wedi datgelu angen dybryd a byd-eang i ystyried agweddau moesegol datblygiad technolegau sy'n mesur ac yn rhyngweithio 芒 chyflyrau affeithiol ac emosiynol.聽

Cadwraeth

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 Lleihau Costau Cadwraeth Mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanolig

Mae ymchwil dan arweiniad 欧美性爱片 wedi dangos effeithiau cymdeithasol negyddol cadwraeth ar rai o'r bobl dlotaf yn y byd.聽

Arlunio yn hamddenol

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 EFFAITH GADARNHAOL YMYRIADAU CELFYDDYDAU GWELEDOL MEWN GOFAL DEMENTIA

Mae dementia yn flaenoriaeth fyd-eang o ran iechyd y cyhoedd. Rydym yn arwain ymchwil ryngddisgyblaethol i ofal dementia sy鈥檔 canolbwyntio ar ymyriadau celfyddydau gweledol.鈥

Ein holl Astudiaethau Achos Effaith REF 2021 ar dudalennau Them芒u Ymchwil

Ein holl Astudiaethau Achos Effaith REF 2021 ar dudalennau Them芒u Ymchwil

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?