Skyscrapers modern looking buildings

Ysgol Busnes 欧美性爱片 - Addysg Weithredol

Darparu dysgu blaengar ac arloesol i鈥檙 sector gwasanaethau ariannol byd-eang

Rhaglenni Addysg Weithredol

MBA Bancwr Siartredig
(CBMBA)

Cymhwyster deuol unigryw, sy鈥檔 cyfuno MBA a statws banciwr siartredig - y dyfarniad proffesiynol uchaf sydd ar gael i fancwyr ledled y byd.

Dyfernir statws 'Banciwr Siartredig' gan Sefydliad y Bancwyr Siartredig, corff addysg proffesiynol byd-eang i fancwyr a'r unig sefydliad bancio yn y byd a all ddyfarnu鈥檙 statws hwn.

Dysgu mwy am CBMBA

MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol
(FCCMBA)

Cymhwyster newydd arloesol sy鈥檔 eich galluogi i ennill MBA ynghyd 芒 statws proffesiynol arbenigwr gwybodaeth ariannol (FIS).

Dyfernir yr MBA mewn partneriaeth 芒 ManchesterCF, darparwyr hyfforddiant gwybodaeth ariannol fyd-eang, mae'r statws Arbenigwr Gwybodaeth Ariannol (FIS) yn gosod safon newydd ym myd gwybodaeth ariannol.

Dysgu mwy am FCCMBA

Llyfrynnau Rhaglenni

MBA Bancwr Siartredig (CBMBA)

Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho fersiwn PDF o lyfryn y cwrs MBA Banciwr Siartredig (CBMBA):

MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol

Cliciwch ar y cyswllt isod i lawrlwytho fersiwn PDF o lyfryn y cwrs MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol (FCCMBA):

Astudio Modiwl Sengl

Gellir cymryd modiwlau sengl yn anffurfiol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus neu gyda'r opsiwn i gwblhau'r asesiad ffurfiol ac ennill credydau 么l-raddedig a gydnabyddir yn rhyngwladol. Gellir symud y credydau yn ddiweddarach i ddyfarniad 么l-raddedig Addysg Weithredol, a chael MBA pan fydd 180 o gredydau wedi'u cwblhau.

Wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol canol gyrfa sy'n gweithio yn y diwydiant ariannol neu reoleiddio. Rhoddir ystyriaeth i fynediad i unigolion sydd ag ychydig iawn o brofiad.

Rhagor o wybodaeth yma

Sut i Wneud Cais

Gwahoddir ceisiadau i鈥檙 rhaglenni MBA Banciwr Siartredig, MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol a'r Dystysgrif 脭l-radd mewn Rheolaeth a Thechnoleg Banciau (CertBMT) i ddechrau yn y Gwanwyn 2024 (Ebrill).

Os hoffech gadarnhau eich bod yn gymwys cyn gwneud cais, anfonwch e-bost gyda dogfennau ategol, e.e. CV, ac os oes gennych drawsgrifiadau o raglenni astudiaethau proffesiynol neu 么l-radd a gwblhawyd gennych, byddai鈥檔 ddefnyddiol eu hanfon hefyd. Sylwer y bydd y t卯m derbyniadau yn eich cynghori am y wybodaeth sy鈥檔 angenrheidiol i gefnogi eich cais, fel na fydd cael gafael ar drawsgrifiadau o astudiaethau blaenorol yn achosi oedi i'ch cais.

Ar 么l cofrestru ar y rhaglen, bydd gan fyfyrwyr 3 mis o'u semester cyntaf i ddarparu cop茂au ardystiedig o'u tystysgrifau.

Angen Help?

I gael diweddariad ar eich cais neu gymorth i lenwi eich ffurflen, cysylltwch 芒鈥檙 t卯m derbyniadau ar聽 executiveeducation@bangor.ac.uk.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Image of Nigel Holness

Nigel Holness

"The Programme has been a great experience and the choice is not regretted, as it exceeded the expectations and surpassed the value of the capital invested. 聽The programme is cutting edge and most relevant for today's fast-changing world, taking participants into the future."

Managing Director of CIBC First Caribbean International Bank Jamaica

Image of Sisily Johnson

Sisily Johnson

"I thoroughly enjoyed 欧美性爱片鈥檚 Programme. From admission to graduation, the professionalism and support consistently exhibited by the University made the journey a memorable one.

Without the slightest hesitation, I highly recommend the programme to anyone seeking to further develop their knowledgebase and enhance their critical thinking ability. Innovative, Stimulating and Relevant.鈥

AVP, Deputy Head of Client Register,聽Tax & Reporting, Pictet Bank & Trust Limited, Bahamas

Image of Isa Danjama Osori

Isa Danjuma Osori

"Having worked for over 17 years in the Banking industry, I must say that I found this program to be extremely rich in content. The insight I have gained through interactive and practical case study sessions, as well as the opportunity to learn from very experienced and diverse experts in the field, are undoubtedly invaluable. I strongly recommend this program to anyone who wants to build a career in the Banking industry."

Deputy Manager, Nigeria Deposit Insurance Corporation

Image of Denise Subaran

Denise Subaran

"The Programme has added significantly to my growth, knowledge and experience in the financial services industry. During my studies I was able to have a great balance between work and school. I was guided and taught by experienced professionals who ensured there was a full grasp of each module via Live, Pre- recorded and revision sessions. The 欧美性爱片 team was very responsive and helpful throughout the programme and ensured relevant notifications were disseminated timely."

Team Lead- Restructure Project, JN Bank

Photo of Apostolos Savvas

Apostolos Savvas

鈥淪tudying for the Chartered Banker MBA Programme was more than an amazing experience. It provides you with top quality professors, subject matter experts, access to unlimited academic resources and coverage of themes that are uniquely combined worldwide.鈥

Senior Project Manager, Tesco Bank

Photo of Chorvelle Johnson

Chorvelle Johnson

鈥淭he CBMBA programme provided me with the tools to succeed and provided me with the knowledge to adapt to the ever-changing global banking space.鈥

Chief Executive Officer, Sagicor, Jamaica

Photo of Val Bauckham

Valarie Bauckham

鈥淚 found the CBMBA programme particularly beneficial, I learnt about topics pertinent to every organisation 鈥 such as marketing, HR, strategy, research methods 鈥 providing a holistic view of business.鈥

Global Business Partner, Chartered Banker Institute

Photo of Linda Wayoe

Linda Wayoe

"The CBMBA programme not only enhanced my knowledge which is directly relevant to my role and beyond, but also got the opportunity to network with fellow seasoned financial services professionals globally.鈥

Bank Manager, Metro Bank, England

Photo of Jonelle Gardiner

Jonelle Gardiner

"The CBMBA programme was balanced, relevant and comprehensive.鈥 It challenged me to grow as a Financial Services Professional and has enhanced my knowledge of the industry.鈥"

Compliance Analyst, CG Atlantic Group, Bahamas

Cysylltu gyda ni

Cysylltwch 芒鈥檙 t卯m Addysg Weithredol os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn dechrau:

Ffon: +44 (0) 1248 38 38 00

WhatsApp: +44 (0) 7599 65 79 33

E-bost: executiveeducation@bangor.ac.uk

Cyfeiriad: Addysg Weithredol, Ysgol Busnes 欧美性爱片, 欧美性爱片, 欧美性爱片, Gwynedd, UK, LL57 2DG

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?