Myfyrwyr yn y Cwad, Prif Adeilad y Brifysgol

Pwyllgorau Allweddol y Prifysgol

Cwad mewnol ym Mhrifysgol 欧美性爱片

Cyngor y Brifysgol

Y Cyngor yw corff llywodraethu pennaf y Brifysgol fel y nodir yn Siarter y Brifysgol ac mae'n gyfrifol am weithredu pwerau'r Brifysgol.

Ordinhad y Cyngor

Main arts gates

Llys y Brifysgol

Y Llys yw gr诺p rhanddeiliaid Prifysgol 欧美性爱片, ac mae'n darparu fforwm i aelodau'r gymuned ryngweithio 芒'r brifysgol. Mae鈥檙 Llys yn cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, aelodau Seneddol ac aelodau鈥檙 Senedd, y bwrdd iechyd lleol, cynrychiolwyr cyn-fyfyrwyr, yn ogystal 芒 rhanddeiliaid allweddol eraill.

Ordinhad Y LLYS

Prif Adeilad y Celfyddydau

Pwyllgor Gweithredu y Brifysgol

Y Pwyllgor Gweithredu yw uwch gr诺p rheoli鈥檙 Brifysgol, ac mae'n gyfrifol am reolaeth a gweinyddiad cyffredinol y Brifysgol.

Pontio a Phrif Adeilad y Celfyddydau Prifysgol 欧美性爱片

Senedd y Prifysgol

Y Senedd yw awdurdod academaidd y brifysgol a dyma鈥檙 corff llywodraethol ar faterion sydd angen barn academaidd.聽Gall y Senedd hefyd drafod materion strategol sy鈥檔 effeithio ar y maes academaidd. Mae'r Senedd yn cytuno Penodiadau er Anrhydedd, sydd聽yn cydnabod cyfraniad gwirfoddol, di-d芒l at weithgareddau ysgol neu'r brifysgol, ar argymhelliad Pennaeth Ysgol.

Ordinhad y Senedd

MWY O WYBODAETH

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?